De Grondonderzoeker staat met zijn voeten in de klei én werkt in alle rust in BusinessCenter Leek: ‘Voor mij is dit de ideale combinatie’

De Grondonderzoeker staat met zijn voeten in de klei én werkt in alle rust in BusinessCenter Leek: ‘Voor mij is dit de ideale combinatie’

In een weiland, bij een sloot, op een bouwplaats of langs de weg: je kunt Arjan de Jong (35) zomaar tegenkomen tijdens zijn veldwerk als De Grondonderzoeker. Met zijn observaties en analyses helpt hij diverse opdrachtgevers aan een ‘schone grondverklaring’ of advies over vervolgstappen, zodat zij verder kunnen met hun project. De onderzoeksrapportages die daarvoor nodig zijn werkt hij naar volle tevredenheid uit in zijn kantoor in BusinessCenter Leek.

Zo staat hij met zijn voeten in de klei, zo zit hij in een professionele kantoorsetting. Arjan de Jong houdt er een optimale verdeling van veld- en bureauwerk op na — het beste van twee werelden. Het is een van de redenen dat hij vorig jaar voor zichzelf begon als De Grondonderzoeker. Na ruim tien jaar ervaring opgedaan te hebben in een soortgelijke rol bij advies- en ingenieursbureaus, was de tijd rijp om op eigen benen verder te gaan.

En dat legt hem geen windeieren. Er is volop werk, want de bouwopgave in Nederland is groot. Het is zoals Arjan het zelf zegt: overal waar een schep of graafbak de grond in moet, is milieukundig bodemonderzoek nodig. Arjan, die vijftien jaar geleden tijdens een stage enthousiast raakte over het vak, heeft de ervaring om dat professioneel en betrokken uit te voeren. Hij onderzoekt én adviseert, met als eindresultaat een bondig en helder rapport.

Verkennen
Met dat document in de hand kunnen zijn opdrachtgevers daadwerkelijk aan de slag. Aannemers kunnen gaan bouwen, wegwerkers kunnen de weg openbreken met de wetenschap of ze die grond eventueel kunnen hergebruiken. Ook civieltechnische adviesbureaus en architectenbureaus kloppen aan bij De Grondonderzoeker tijdens hun voorbereidende werkzaamheden.

‘Mijn voornaamste taak is om te kijken of en in hoeverre de grond verontreinigd is’, vertelt Arjan. ‘Ik voer bijvoorbeeld verkennend bodemonderzoek uit, het standaard onderzoek voor een schone grondverklaring. Dit is vaak nodig bij (bouw)vergunningen, eigendomsoverdracht, graafwerkzaamheden en bestemmingsplanwijzigingen. Ook doe ik onder meer asbestonderzoek in de grond, waterbodemonderzoek in aanloop naar baggerwerkzaamheden en asfalt- en fundatieonderzoek voor wegreconstructie.’

Voordat Arjan het veldwerk verricht, verdiept hij zich in de locatie. Hij duikt gemeentelijke archieven in en bekijkt oude kaarten, bijvoorbeeld op topotijdreis.nl. De grote vraag daarbij: wijst de historie van de plek op mogelijke grondverontreiniging? Hebben er bedrijfsgebouwen gestaan die later gesloopt zijn? En zo ja: welke bedrijfsactiviteiten vonden er plaats en welke gevolgen zouden die voor de bodem kunnen hebben?

Scherp oog
De Grondonderzoeker heeft een scherp oog. Hij gaat af op zijn visuele waarneming en neemt grondmonsters af die voor nader onderzoek naar het lab gaan. Daarvoor haalt hij handmatig met een boor grond omhoog en bemonsterd per maximale laagdikte van een halve meter. Alle beschrijvingen daarvan komen vervolgens in een boorprofiel.

Op basis van zijn eigen analyses en laboratoriumonderzoek stelt Arjan een rapport op, waarin hij schrijft over de historie van de locatie, de onderzoeksvragen en -resultaten, en de conclusies en aanbevelingen uiteraard. Arjan: ‘Als het meevalt is er geen belemmering voor verdere werkzaamheden en kan de grond hergebruikt worden. Dat hergebruik is afhankelijk van de bestemming; voor een speel- of moestuin is schonere grond nodig dan voor een industrieterrein. Is de grond wel verontreinigd? Dan kan sanering nodig zijn.’

De ervaring van De Grondonderzoeker is dat het over het algemeen wel meevalt. Al stuit hij af en toe wel op bijvoorbeeld olie of asbest in de bodem, bijvoorbeeld bij boringen in de stad. ‘Dat zie je meteen. Dan heeft er bijvoorbeeld vroeger een fietsenmaker of een tankstationnetje gezeten. Het zijn meestal geen schokkende situaties, maar het is soms onverwacht verontreinigd.’

Professionele werkomgeving
Als hij niet in het veld bezig is, werkt Arjan in alle rust rapportages uit in zijn kantoor in BusinessCenter Leek. Het is de ideale combinatie voor De Grondonderzoeker. Hij is blij met zijn professionele werkomgeving. ‘Thuiswerken is niet ideaal voor mij, want ik heb kleine kinderen. Dankzij mijn unit in BusinessCenter Leek kan ik werk en privé scheiden. Het is er fijn werken. Het kantoor is recentelijk opgeknapt en heeft een professionele uitstraling, waardoor ik er heel goed klanten kan ontvangen. Het is daarbij prettig dat ik heel eenvoudig een volledig verzorgde vergaderruimte kan bijhuren als dat nodig is. De locatie van BusinessCenter Leek is mooi én goed bereikbaar, in de buurt van het centrum van Leek en met veel parkeerruimte eromheen. Omdat het naast een supermarkt ligt is het ook nog eens makkelijk te vinden.’

Arjan ziet uit naar de verdere toekomst als De Grondonderzoeker. ‘Er wordt overal in Nederland glasvezel aangelegd en de energietransitie begint nu echt op gang te komen. Dat betekent dat er veel grondonderzoek nodig is. Ik kijk ernaar uit om daaraan bij te dragen.’

Link website de Grondonderzoeker

Meer stories